Server Guide Ubuntu 14.04

Startet af Blfriis, Januar 07, 2015, 06:34:44 PM

Forrige emne - Næste emne

Blfriis

Forord

Jeg har et ældre tårn som jeg vil prøve at installere Ubuntu 14.04 lts server 32b på. Lad mig bare starte med at sige, at jeg bestemt ikke har den store erfaring med servere  :-[. Men lad os se om ikke jeg kan få den installeret alligevel.
Vil du også have en server installeret, start så med at hente den udgave ned du skal bruge.

Ubuntu server 14.04 LTS 32bit

Ubuntu server 14.04 LTS 64bitNår så den er hentet ned, skal du lave en bootbar usb eller cd, ganske som du plejer når du installerer Zorin Os.


Installation
Lamp
Owncloud
Installer GUI (Grafisk udseende) på serveren


Installation


Det første billede du ser, når du har bootet op er dette, her har jeg valgt dansk.Næste gang vælger du installer.Så gør den opmærksom på, at den muligvis ikke kan installere alt på dansk, og om du vil fortsætte. Med piletasterne navigere du hen på " ja " og taster Enter.Så vil den vide hvilken tidszone du er i. Tast Enter


Så kan du teste tastatur Layout, hvis du ikke gør noget foreslår den selv dansk.Så arbejder maskinen lidt.


Så skal der navngives, du kan give din server det navn du ønsker. Men husk at notere det.Derefter skal der sættes fulde navn, brugernavn og password/ kodeord

Så skal maskinen partitioneres, følg blot det som den selv foreslår, medmindre du har noget på HDD som du ikke vil slette.Så arbejder den ellers løs.Proxy, hvis du ikke har en proxy server, skal du bare lade dette felt være tom, og taste Enter.


Vælg så om den skal hente opdateringer automatisk, jeg har valgt selv at opdatere.Så skal du vælge hvilke programmer du vil installere, dog kan de tilføjes senere. Man markerer dem man vil bruge ved, at taste på " space " eller " mellemrums tasten " og med pilene navigere man op og ned. Når de ønskede programmer er markeret tast så på "Tab", altså den med de to modsat rettede pile i venstre side af tastaturet. Så hopper den videre til " fortsæt " tast så enter.


Så skal der bestemmes hvor Grub skal installeres, i mit tilfælde her, er der ikke andre systemer, så det er bare at vælge ja og taste Enter.


Efter lidt arbejde er den færdig, tag cd'en ud og tast Enter for at genstarte serveren.


Efter genstart kan du se ip adressen, i tilfælde af du ikke kan se den skriv
sudo ifconfig og tast Enter og password

Nå du så har ip adressen på serveren, kan du evt fra en anden pc også gerne fra et andet netværk, se om serveren kan ses. Du skal blot taste ip adressen ind i browseren, den du klikker på når du går på nettet.. Så sluller der gerne dukke et billede frem ala det der kan  ses her på min bærbare.Det er kun hvis du installerede Apache2, under installationen af serveren.For at få " it works " væk, skal du skrive flg. kommandoer
cd /var/www/html/

For at tjekke at indexfilen (it works) er der, prøv at køre,
ls -al
så viser den hvad der ligger og der skulle index filen gerne være, for at fjerne den, kør så denne.
sudo rm index.html


top


Lamp

Hvis du ikke valgte at installere Lamp, under installationen af serveren, kan du se her hvordan du kan gøre det.
Lamp står i øvrigt for: L= Linux A= Apache som er en http server  M=Mysql altså selve databasen. P= php er et programmerings sprog, det er nærmest det der får det hele til at arbejde sammen. Det var bare en kort forklaring, vil du vide mere findes der en masse, om det på nettet.


Først kør evt denne for at opdatere og opgradere
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
I tilfælde at der var opdateringer, genstart serveren med kommandoen
sudo reboot

Installer Apache2 med denne
sudo apt-get install apache2 apache2-utils

Så skal den tilpasses eller configureres.
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Så dukker der et vindue op, der ser sådan ud.
Citat<IfModule mod_dir.c>
       DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>

Det skal ændres til
Citat<IfModule mod_dir.c>
       DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>


Så skal du genstarte Apache med denne.
sudo service apache2 restart

Så kan du se " it works " siden


Så skal Mysql installeres og konfigureres. kør denne
sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

Under installationen bliver du bedt om at indtaste et " root " password.

Så skal du lave en database, det gør du med denne kommando.
sudo mysql_install_db

Når du kører den næste kommando bliver du bla. spurgt om du vil skifte password, og om du vil slette nogle prøve databaser, der svarer du n for no og y yes, det er op til dig hvad du vil.
Så skal du køre denne for at den gemmer de nye indstillinger.
sudo mysql_secure_installation

Installer, konfigurer, test af php gøres med disse.

Installer med
sudo apt-get install php5 php5-mysql php-pear php5-gd  php5-mcrypt php5-curl

For at teste kør disse
sudo touch /var/www/html/phpinfo.php

sudo nano  /var/www/html/phpinfo.php

så skal du tilføje dette, til filen /var/www/html/phpinfo.php
<?php phpinfo(); ?>
gem og luk med Ctrl+O og Ctrl+X

Test så ved at taste serverens ip adresse ind i en browser, så skulle det gerne se nogenlunde ud som dette.top


Owncloud

Jeg har valgt at jeg bla. vil have Owncloud på serveren. Owncloud fungere ligesom dropbox og hvad de ellers hedder alle sammen. Med Owncloud kan du synkronisere filer på din pc med serveren, samt dele filerne med andre brugere, enten ved at lave delemapper eller via link til filerne.

Guiden har jeg fundet Lige her.

Først skal du logge ind på serveren som root, kør så disse kommandoer for at opdatere.
Sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Kør derefter disse
sudo apt-get install apache2

sudo apt-get install php5 php5-mysql

sudo apt-get install php5-gd php5-json php5-curl php5-intl php5-mcrypt php5-imagick

Så skal Mysql installeres med disse.
sudo apt-get install mysql-server
Og sikres med denne
sudo mysql_secure_installation

Så skal der laves en database med
#mysql -u root -p
Enter password:

mysql&gt; CREATE USER 'ownclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YOURPASSWORD';
mysql&gt; CREATE DATABASE ownclouddb;
mysql&gt; GRANT ALL ON ownclouddb.* TO 'ownclouduser'@'localhost';
mysql&gt; FLUSH PRIVILEGES;
mysql&gt; exit


Så skal owncloud installeres med
wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-8.0.0.tar.bz2
tar -xvf owncloud-7.0.0.tar.bz2 -C /var/www/html/


Så skal rettighederne tildeles til owncloud med
chown www-data:www-data -R /var/www/html/owncloud/


Så skal Apache2 serveren configureres. Det anbefales at aktivere .htaccess for at få større sikkerhed på serveren.
Det kan gøres med denne.
#nano /etc/httpd/conf.d/owncloud.conf

&lt;IfModule mod_alias.c&gt;
Alias /owncloud /var/www/html/owncloud
&lt;/IfModule&gt;
&lt;Directory “/var/www/html/owncloud”&gt;
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
&lt;/Directory&gt;Så skal det genstartes, du kan vælge at genstarte hele serveren, eller køre denne kommando
service httpd restart

Nu skulle du så kunne tilgå owncloud, fra en browser på en anden pc. I din browser skal du skrive http://din.ip.adresse./  eller http://dit.domæne.dk/

Så skulle du gerne se et skærmbillede der minder om dette. Følg guiden og tast brugernavn,kode osv ind. Husk når du er logget ind første gang, skal du oprette en administrator konto.top


Installer GUI på serveren

Når en server er installeret, er der ikke meget grafisk at kigge på. For " profferne " er det ikke nødvendigt og de vil uden tvivl fraråde en grafisk brugerflade, da den jo bruger resurser. Men for vi andre nybegyndere kan det godt være en fordel.For at gøre den så " let " som mulig kan man vælge denne installations måde.
sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop
" Ubuntu-desktop " kan udskiftes med " kubuntu-desktop " eller " lubuntu-desktop " eller " xubuntu-desktop ".

Du kan også vælge at få den fulde desktop med eksempelvis
sudo apt-get install xubuntu-desktop

top
Virker det, la' vær og pil !!!