Terminal oversigt

Startet af Blfriis, September 12, 2012, 02:15:00 PM

Forrige emne - Næste emne

Blfriis

Terminalen

Forord

Terminalen er et utroligt stærkt redskab,den virker måske fremmede for nye brugere af Linux.Jeg vil her i oversigten forsøge at vise nogle af de mange muligheder der er med terminalen.
Terminalen startes med at taste Ctrl+Alt+t ellers kan du også finde den via   Menu - tilbehør - terminal.Når den er åbnet ser den nogenlunde sådan ud.


Citatblfriis@blfriis-EasyNote-TS11HR:~$
Hvad betyder det så, jo det første blfriis fortæller at brugeren hedder blfriis. @blfriis-EasyNote-TS11HR er navnet på pc'n. ~ (kaldes tilde)fortæller at terminalen står i roden af hjemmemappen).Dollar tegnet $ fortæller at det er en almindelig bruger.Havde det været et # i stedet for,ville brugeren ha været superbruger.Når ($) eller (#) står i slutningen af linjen, er terminalen klar til at modtage dine kommandoer.

indhold

Matrix i Terminalen

Surf på nettet med terminalen

Bruger rettigheder sudo/gksudo/root

Apt-get Programmer

cd change directory Navigering

PWD Find hvor du står henne i terminal

Slip for at skrive mere end højst nødvendigt

CP (copy) Kopiering

Chown (skift ejer)

Init sluk/genstart

ls (list)

Netværk og firewall

Info via terminal

Tjek med5sum med terminalen

Tilføj ny bruger med terminal

Kill
Virker det, la' vær og pil !!!